Widget HTML #1

Perangkat Akidah Akhlak MA Kelas 10

Perangkat Pembelajaran Akidah Akhlak MA Kelas 10
Ayo Menghindari Sipat Tercela
Ayo Mengenal Sifat-Sifat Allah
Ayo Bertaubat
Hidup Mulia dengan Menghormati Orang Tua dan Guru
Kisah Teladan Nabi Luth
  • RPP 1 Lembar Semester 2
Mengkaji al- Asma’ al- Husna
Mengkaji Islam Washatiyah (Moderat) sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin
Mengkaji Nafsu Syahwat dan Gadhlab serta Cara Menundukkannya
Mengkaji Sifat-sifat Utama Hikmah, Iffah, Syaja’ah, ‘Adalah
Mengkaji Perilaku Tercela (Licik, Tamak, Zalim, Diskriminasi)
Mengkaji Adab dan Hikmah Menjenguk Orang Sakit